Stratford-upon-Butterfly farm
   
  Current Availability - Fri 1 July 2016
   
 
African
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Charaxes brutus £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Charaxes candiope £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Charaxes castor £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Charaxes cithaeron £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Charaxes lasti £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Charaxes varanes £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Hypolimnas misippus £ 1.70 € 2.38 $ 2.64
Junonia oenone £ 1.70 € 2.38 $ 2.64
Papilio constantinus £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Papilio dardanus £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Papilio demodocus £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Papilio nireus £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
 
Malaysian/ Thailand
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Acraea violacea £ 1.50 € 2.10 $ 2.33
Kallima inachus £ 2.00 € 2.80 $ 3.10
Melanitis phedima £ 1.10 € 1.54 $ 1.71
Parthenos sylvia violaceae £ 1.00 € 1.40 $ 1.55
Precis hierta £ 1.15 € 1.61 $ 1.78
 
Neo Tropical
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Anaea eurypyle £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Anaea nobilis £ 2.25 € 3.15 $ 3.49
Anartia amathea £ 1.40 € 1.96 $ 2.17
Battus belus £ 1.70 € 2.38 $ 2.64
Battus polydamas £ 1.60 € 2.24 $ 2.48
Brassolis isthmia £ 1.60 € 2.24 $ 2.48
Caligo eurilochus £ 1.85 € 2.59 $ 2.87
Caligo memnon £ 1.70 € 2.38 $ 2.64
Catonephele numilia £ 1.75 € 2.45 $ 2.71
Closyne gaudealis £ 1.60 € 2.24 $ 2.48
Consul electra £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Consul fabius £ 1.60 € 2.24 $ 2.48
Dione juno £ 1.50 € 2.10 $ 2.33
Dryas julia £ 1.60 € 2.24 $ 2.48
Eumaeus toxia £ 1.95 € 2.73 $ 3.02
Eurytides epidaus £ 2.10 € 2.94 $ 3.26
Eurytides thymbraeus £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Hamadryas laodamia £ 1.85 € 2.59 $ 2.87
Heliconius antiochus £ 2.05 € 2.87 $ 3.18
Heliconius athis £ 2.10 € 2.94 $ 3.26
Heliconius cydno £ 2.50 € 3.50 $ 3.88
Heliconius doris £ 2.00 € 2.80 $ 3.10
Heliconius erato £ 2.10 € 2.94 $ 3.26
Heliconius hecale £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Heliconius ismenius £ 2.00 € 2.80 $ 3.10
Heliconius melpomene £ 1.95 € 2.73 $ 3.02
Heliconius sara £ 1.85 € 2.59 $ 2.87
Hypna clytemnestra £ 1.65 € 2.31 $ 2.56
Lycorea cleobaea £ 1.95 € 2.73 $ 3.02
Mechanitis polymnia £ 1.40 € 1.96 $ 2.17
Methona confusa £ 2.05 € 2.87 $ 3.18
Morpho peleides £ 2.40 € 3.36 $ 3.72
Morpho peleides (50 or More in one order) £ 2.20 € 3.08 $ 3.41
Myscelia cyaniris £ 1.60 € 2.24 $ 2.48
Myscelia ethusa £ 1.80 € 2.52 $ 2.79
Opsiphanes tamarindi £ 1.60 € 2.24 $ 2.48
Papilio anchisiades £ 1.55 € 2.17 $ 2.40
Papilio cresphontes £ 1.65 € 2.31 $ 2.56
Papilio erostratus £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Papilio garamas £ 2.60 € 3.64 $ 4.03
Papilio pilumnus £ 3.00 € 4.20 $ 4.65
Papilio thoas £ 1.65 € 2.31 $ 2.56
Papilio torquatus £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Parides iphidamas £ 1.75 € 2.45 $ 2.71
Phoebus philea £ 1.70 € 2.38 $ 2.64
Prepona omphale £ 1.95 € 2.73 $ 3.02
Siproeta stelenes £ 1.65 € 2.31 $ 2.56
Tithoria harmonia £ 1.60 € 2.24 $ 2.48
 
Philippine
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Danaus chrysippus £ 0.60 € 0.84 $ 0.93
Doleschallia bisaltide £ 0.60 € 0.84 $ 0.93
Hebomoia glaucippe £ 0.90 € 1.26 $ 1.40
Hypolimnas bolina £ 0.60 € 0.84 $ 0.93
Pachliopta kotzebuea £ 0.70 € 0.98 $ 1.09
Papilio demoleus £ 0.60 € 0.84 $ 0.93
Papilio lowi £ 1.00 € 1.40 $ 1.55
Papilio palinurus £ 1.00 € 1.40 $ 1.55
Papilio polytes £ 0.60 € 0.84 $ 0.93
Parthenos sylvia sylvia £ 0.60 € 0.84 $ 0.93
 
Saturnids
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Argema mimosae £ 3.50 € 4.90 $ 5.43
Bunea alcinoe £ 2.90 € 4.06 $ 4.50
Gonimbrasia zambesina £ 2.90 € 4.06 $ 4.50
Gynanisa maja £ 2.50 € 3.50 $ 3.88
   
 
Special Pupae Mixes
 
Mix Price (£) Price (€) Price ($)
Deluxe World Mix £ 1.85 € 2.59 $ 2.87
Heliconius Mix £ 1.95 € 2.73 $ 3.02
Malay/Thai Mix £ 1.15 € 1.61 $ 1.78
Neo-tropical mix £ 1.80 € 2.52 $ 2.79
Philippine Mix £ 0.65 € 0.91 $ 1.01
Standard World Mix £ 0.90 € 1.26 $ 1.40
Swallowtail Mix £ 1.40 € 1.96 $ 2.17