Stratford-upon-Butterfly farm
   
  Current Availability - Sat 21 January 2017
   
 
African
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Hypolimnas misippus £ 2.20 € 2.64 $ 3.41
Papilio dardanus £ 2.40 € 2.88 $ 3.72
 
Malaysian/ Thailand
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Athyma perius £ 1.60 € 1.92 $ 2.48
Cethosia cyane £ 1.50 € 1.80 $ 2.33
Euploea core £ 1.60 € 1.92 $ 2.48
Kallima inachus £ 2.50 € 3.00 $ 3.88
Lexias dirtea £ 1.90 € 2.28 $ 2.95
Papilio memnon £ 1.90 € 2.28 $ 2.95
Papilio nephelus £ 1.50 € 1.80 $ 2.33
Parthenos sylvia violaceae £ 1.50 € 1.80 $ 2.33
Tirumala septentrionis £ 1.80 € 2.16 $ 2.79
 
Neo Tropical
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Anaea eurypyle £ 2.3 € 2.76 $ 3.57
Anaea nobilis £ 2.25 € 2.70 $ 3.49
Anartia amathea £ 1.90 € 2.28 $ 2.95
Archaeoprepona demophon £ 2.3 € 2.76 $ 3.57
Battus belus £ 2.10 € 2.52 $ 3.26
Caligo atreus £ 3.30 € 3.96 $ 5.12
Caligo eurilochus £ 2.20 € 2.64 $ 3.41
Caligo memnon £ 2.10 € 2.52 $ 3.26
Catonephele orites £ 1.75 € 2.10 $ 2.71
Colobura dirce £ 1.90 € 2.28 $ 2.95
Consul electra £ 2.5 € 3.00 $ 3.88
Heliconius doris £ 2.10 € 2.52 $ 3.26
Heliconius hortense £ 2.50 € 3.00 $ 3.88
Heliconius ismenius £ 2.30 € 2.76 $ 3.57
Heliconius melpomene £ 2.1 € 2.52 $ 3.26
Lycorea cleobaea £ 2.3 € 2.76 $ 3.57
Morpho peleides £ 2.7 € 3.24 $ 4.19
Morpho peleides (50 or More in one order) £ 2.50 € 3.00 $ 3.88
Morpho polyphemus £ 3.40 € 4.08 $ 5.27
Myscelia ethusa £ 1.90 € 2.28 $ 2.95
Papilio anchisiades £ 1.90 € 2.28 $ 2.95
Papilio androgeus £ 2.7 € 3.24 $ 4.19
Papilio erostratus £ 2.2 € 2.64 $ 3.41
Papilio garamas £ 3.00 € 3.60 $ 4.65
Papilio pilumnus £ 3.00 € 3.60 $ 4.65
Papilio thoas £ 2.2 € 2.64 $ 3.41
Prepona omphale £ 2.3 € 2.76 $ 3.57
Siproeta stelenes £ 2.10 € 2.52 $ 3.26
Tithoria harmonia £ 2.10 € 2.52 $ 3.26
Tithoria tarracina £ 2.10 € 2.52 $ 3.26
 
Philippine
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Cethosia biblis £ 0.9 € 1.08 $ 1.40
Doleschallia bisaltide £ 0.90 € 1.08 $ 1.40
Graphium agamemnon £ 0.70 € 0.84 $ 1.09
Hebomoia glaucippe £ 1.00 € 1.20 $ 1.55
Hypolimnas bolina £ 0.90 € 1.08 $ 1.40
Idea leuconoe £ 1.00 € 1.20 $ 1.55
Papilio lowi £ 1.20 € 1.44 $ 1.86
 
Saturnids
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Actias maenas £ 6.50 € 7.80 $ 10.08
Attacus atlas £ 2.00 € 2.40 $ 3.10
Gonimbrasia zambesina £ 3.90 € 4.68 $ 6.05
Rothschildia species £ 2.00 € 2.40 $ 3.10
Samia cynthia £ 1.50 € 1.80 $ 2.33
   
 
Special Pupae Mixes
 
Mix Price (£) Price (€) Price ($)
Deluxe World Mix £ 2.2 € 2.64 $ 3.41
El Salvador Mix £ 2.25 € 2.70 $ 3.49
Heliconius Mix £ 2.25 € 2.70 $ 3.49
Malay/Thai Mix £ 1.6 € 1.92 $ 2.48
Philippine Mix £ 0.90 € 1.08 $ 1.40
Standard World Mix £ 1.6 € 1.92 $ 2.48
Swallowtail Mix £ 1.90 € 2.28 $ 2.95