Stratford-upon-Butterfly farm
   
  Current Availability - Thu 30 October 2014
   
 
African
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Amauris ochlea £ 1.90 € 2.28 $ 3.04
Charaxes brutus £ 1.90 € 2.28 $ 3.04
Charaxes cithaeron £ 1.90 € 2.28 $ 3.04
Charaxes lasti £ 1.90 € 2.28 $ 3.04
Charaxes protoclea £ 1.90 € 2.28 $ 3.04
Euxanthe wakefieldi £ 2.30 € 2.76 $ 3.68
Junonia oenone £ 1.70 € 2.04 $ 2.72
 
Central American
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Anaea eurypyle £ 1.75 € 2.10 $ 2.80
Anaea nobilis £ 2.25 € 2.70 $ 3.60
Battus belus £ 1.70 € 2.04 $ 2.72
Caligo eurilochus £ 1.85 € 2.22 $ 2.96
Caligo memnon £ 1.70 € 2.04 $ 2.72
Consul electra £ 1.70 € 2.04 $ 2.72
Consul fabius £ 1.60 € 1.92 $ 2.56
Dryas julia £ 1.50 € 1.80 $ 2.40
Eumaeus minyas £ 1.95 € 2.34 $ 3.12
Eurytides thymbraeus £ 1.95 € 2.34 $ 3.12
Heliconius hecale £ 1.90 € 2.28 $ 3.04
Heliconius hortense £ 2.00 € 2.40 $ 3.20
Morpho peleides £ 2.40 € 2.88 $ 3.84
Morpho peleides (50 or More in one order) £ 2.20 € 2.64 $ 3.52
Morpho polyphemus £ 3.00 € 3.60 $ 4.80
Myscelia ethusa £ 1.80 € 2.16 $ 2.88
Opsiphanes tamarindi £ 1.60 € 1.92 $ 2.56
Papilio cresphontes £ 1.65 € 1.98 $ 2.64
Papilio erostratus £ 1.95 € 2.34 $ 3.12
Papilio garamas £ 3.00 € 3.60 $ 4.80
Papilio thoas £ 1.65 € 1.98 $ 2.64
Parides arcas £ 1.90 € 2.28 $ 3.04
Prepona omphale £ 2.00 € 2.40 $ 3.20
 
Malaysian/ Thailand
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Athyma perius £ 1.15 € 1.38 $ 1.84
Catopsilia pomona £ 1.15 € 1.38 $ 1.84
Cethosia cyane £ 0.95 € 1.14 $ 1.52
Delias hyparete £ 1.30 € 1.56 $ 2.08
Euploea camerelzeman £ 1.60 € 1.92 $ 2.56
Euthalia monina £ 1.35 € 1.62 $ 2.16
Kallima inachus £ 2.10 € 2.52 $ 3.36
Papilio helenus £ 1.15 € 1.38 $ 1.84
Parthenos sylvia violaceae £ 1.00 € 1.20 $ 1.60
Tirumala septentrionis £ 1.15 € 1.38 $ 1.84
 
Philippine
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Atrophaenura semperii £ 1.80 € 2.16 $ 2.88
Hebomoia glaucippe £ 0.85 € 1.02 $ 1.36
Hypolimnas bolina £ 0.55 € 0.66 $ 0.88
Idea leuconoe £ 0.60 € 0.72 $ 0.96
Papilio demoleus £ 0.55 € 0.66 $ 0.88
Papilio lowi £ 1.00 € 1.20 $ 1.60
Papilio polytes £ 0.55 € 0.66 $ 0.88
Papilio rumanzovia £ 0.95 € 1.14 $ 1.52
Parthenos sylvia sylvia £ 0.55 € 0.66 $ 0.88
 
Saturnids
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Rothschildia orizaba £ 1.80 € 2.16 $ 2.88
Samia cynthia £ 1.10 € 1.32 $ 1.76
 
South American
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Anartia amathea £ 1.40 € 1.68 $ 2.24
Archaeoprepona demophon £ 1.95 € 2.34 $ 3.12
Biblis hyperia £ 1.60 € 1.92 $ 2.56
Eryphanis poyxena £ 1.85 € 2.22 $ 2.96
Heliconius antiochus £ 2.05 € 2.46 $ 3.28
Hypna clytemnestra £ 1.60 € 1.92 $ 2.56
Lycorea cleobaea £ 1.95 € 2.34 $ 3.12
Papilio androgeus £ 2.65 € 3.18 $ 4.24
Papilio torquatus £ 1.95 € 2.34 $ 3.12
Tithoria harmonia £ 1.40 € 1.68 $ 2.24
   
 
Special Pupae Mixes
 
Mix Price (£) Price (€) Price ($)
Africa Mix £ 1.85 € 2.22 $ 2.96
Central America Mix £ 1.80 € 2.16 $ 2.88
Deluxe World Mix £ 1.85 € 2.22 $ 2.96
Heliconius Mix £ 1.95 € 2.34 $ 3.12
Malay/Thai Mix £ 1.15 € 1.38 $ 1.84
Philippine Mix £ 0.65 € 0.78 $ 1.04
South America Mix £ 1.80 € 2.16 $ 2.88
Standard World Mix £ 0.90 € 1.08 $ 1.44
Swallowtail Mix £ 1.40 € 1.68 $ 2.24