Stratford-upon-Butterfly farm
   
  Current Availability - Sun 19 February 2017
   
 
African
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Hypolimnas misippus £ 2.20 € 2.64 $ 3.41
 
Malaysian/ Thailand
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Athyma perius £ 1.60 € 1.92 $ 2.48
Catopsilia pomona £ 1.50 € 1.80 $ 2.33
Cethosia cyane £ 1.50 € 1.80 $ 2.33
Dysphania spp. £ 1.60 € 1.92 $ 2.48
Euploea camerelzeman £ 2.20 € 2.64 $ 3.41
Kallima inachus £ 2.50 € 3.00 $ 3.88
Papilio memnon £ 1.90 € 2.28 $ 2.95
Parthenos sylvia violaceae £ 1.50 € 1.80 $ 2.33
Tirumala septentrionis £ 1.80 € 2.16 $ 2.79
 
Neo Tropical
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Anaea eurypyle £ 2.3 € 2.76 $ 3.57
Anartia amathea £ 1.90 € 2.28 $ 2.95
Archaeoprepona demophon £ 2.3 € 2.76 $ 3.57
Battus belus £ 2.10 € 2.52 $ 3.26
Caligo eurilochus £ 2.20 € 2.64 $ 3.41
Caligo memnon £ 2.10 € 2.52 $ 3.26
Catonephele numilia £ 1.90 € 2.28 $ 2.95
Catonephele orites £ 1.90 € 2.28 $ 2.95
Colobura dirce £ 1.90 € 2.28 $ 2.95
Consul electra £ 2.5 € 3.00 $ 3.88
Dryas julia £ 1.90 € 2.28 $ 2.95
Eueides isabellae £ 1.90 € 2.28 $ 2.95
Eurytides thymbraeus £ 2.3 € 2.76 $ 3.57
Heliconius antiochus £ 2.3 € 2.76 $ 3.57
Heliconius doris £ 2.10 € 2.52 $ 3.26
Heliconius hewitsonii £ 2.10 € 2.52 $ 3.26
Heliconius hortense £ 2.50 € 3.00 $ 3.88
Heliconius ismenius £ 2.30 € 2.76 $ 3.57
Heliconius melpomene £ 2.1 € 2.52 $ 3.26
Heliconius sara £ 2.10 € 2.52 $ 3.26
Hypna clytemnestra £ 2.10 € 2.52 $ 3.26
Lycorea cleobaea £ 2.3 € 2.76 $ 3.57
Mechanitis polymnia £ 1.9 € 2.28 $ 2.95
Morpho achilles £ 3.30 € 3.96 $ 5.12
Morpho peleides £ 2.7 € 3.24 $ 4.19
Morpho peleides (50 or More in one order) £ 2.50 € 3.00 $ 3.88
Morpho polyphemus £ 3.40 € 4.08 $ 5.27
Myscelia cyaniris £ 1.90 € 2.28 $ 2.95
Opsiphanes tamarindi £ 2.00 € 2.40 $ 3.10
Papilio anchisiades £ 1.90 € 2.28 $ 2.95
Papilio androgeus £ 2.7 € 3.24 $ 4.19
Papilio erostratus £ 2.2 € 2.64 $ 3.41
Papilio garamas £ 3.00 € 3.60 $ 4.65
Papilio pilumnus £ 3.00 € 3.60 $ 4.65
Papilio thoas £ 2.2 € 2.64 $ 3.41
Papilio torquatus £ 2.30 € 2.76 $ 3.57
Perrhybris pyrrha £ 2.10 € 2.52 $ 3.26
Prepona omphale £ 2.3 € 2.76 $ 3.57
Siproeta stelenes £ 2.10 € 2.52 $ 3.26
Tithoria harmonia £ 2.10 € 2.52 $ 3.26
Tithoria tarracina £ 2.10 € 2.52 $ 3.26
 
Philippine
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Cethosia biblis £ 0.9 € 1.08 $ 1.40
Doleschallia bisaltide £ 0.90 € 1.08 $ 1.40
Graphium agamemnon £ 1.00 € 1.20 $ 1.55
Hebomoia glaucippe £ 1.00 € 1.20 $ 1.55
Hypolimnas bolina £ 0.90 € 1.08 $ 1.40
Idea leuconoe £ 1.00 € 1.20 $ 1.55
Papilio lowi £ 1.20 € 1.44 $ 1.86
 
Saturnids
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Attacus atlas £ 2.00 € 2.40 $ 3.10
Samia cynthia £ 1.50 € 1.80 $ 2.33
   
 
Special Pupae Mixes
 
Mix Price (£) Price (€) Price ($)
Deluxe World Mix £ 2.2 € 2.64 $ 3.41
El Salvador Mix £ 2.25 € 2.70 $ 3.49
Heliconius Mix £ 2.25 € 2.70 $ 3.49
Malay/Thai Mix £ 1.6 € 1.92 $ 2.48
Neo-tropical mix £ 2.05 € 2.46 $ 3.18
Philippine Mix £ 0.90 € 1.08 $ 1.40
Standard World Mix £ 1.6 € 1.92 $ 2.48
Swallowtail Mix £ 1.90 € 2.28 $ 2.95