Stratford-upon-Butterfly farm
   
  Current Availability - Sat 1 August 2015
   
 
African
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Charaxes brutus £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Charaxes cithaeron £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Charaxes lasti £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Charaxes protoclea £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Charaxes varanes £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Euxanthe wakefieldi £ 2.30 € 2.88 $ 3.57
Hypolimnas misippus £ 1.70 € 2.13 $ 2.64
Hypolimnas usumbara £ 2.50 € 3.13 $ 3.88
Junonia oenone £ 1.70 € 2.13 $ 2.64
Papilio constantinus £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Papilio dardanus £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Papilio demodocus £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Papilio nireus £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Salamis anacardii £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
 
Malaysian/ Thailand
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Catopsilia pomona £ 1.15 € 1.44 $ 1.78
Cethosia cyane £ 1.15 € 1.44 $ 1.78
Euthalia dunya £ 1.35 € 1.69 $ 2.09
Kallima inachus £ 2.10 € 2.63 $ 3.26
Kallima kynvetti £ 2.10 € 2.63 $ 3.26
Papilio memnon £ 1.25 € 1.56 $ 1.94
Parthenos sylvia violaceae £ 1.00 € 1.25 $ 1.55
Tirumala septentrionis £ 1.15 € 1.44 $ 1.78
 
Neo Tropical
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Anaea eurypyle £ 1.75 € 2.19 $ 2.71
Anaea nobilis £ 2.25 € 2.81 $ 3.49
Archaeoprepona demophon £ 1.95 € 2.44 $ 3.02
Battus belus £ 1.70 € 2.13 $ 2.64
Battus polydamas £ 1.60 € 2.00 $ 2.48
Caligo eurilochus £ 1.85 € 2.31 $ 2.87
Caligo illoneus £ 1.85 € 2.31 $ 2.87
Caligo memnon £ 1.70 € 2.13 $ 2.64
Catonephele numilia £ 1.75 € 2.19 $ 2.71
Colobura dirce £ 1.80 € 2.25 $ 2.79
Consul electra £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Consul fabius £ 1.60 € 2.00 $ 2.48
Danaus plexippus £ 1.60 € 2.00 $ 2.48
Dione juno £ 1.50 € 1.88 $ 2.33
Dryas julia £ 1.60 € 2.00 $ 2.48
Eurytides thymbraeus £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Hamadryas amphinome £ 1.70 € 2.13 $ 2.64
Hamadryas februa £ 1.70 € 2.13 $ 2.64
Hamadryas laodamia £ 1.85 € 2.31 $ 2.87
Heliconius athis £ 2.10 € 2.63 $ 3.26
Heliconius charitonius £ 1.70 € 2.13 $ 2.64
Heliconius cydno £ 2.50 € 3.13 $ 3.88
Heliconius doris £ 2.00 € 2.50 $ 3.10
Heliconius erato £ 2.10 € 2.63 $ 3.26
Heliconius hecale £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Heliconius hewitsonii £ 2.00 € 2.50 $ 3.10
Heliconius melpomene £ 1.95 € 2.44 $ 3.02
Heliconius sara £ 1.85 € 2.31 $ 2.87
Hypna clytemnestra £ 1.60 € 2.00 $ 2.48
Lycorea cleobaea £ 1.95 € 2.44 $ 3.02
Mechanitis polymnia £ 1.40 € 1.75 $ 2.17
Methona confusa £ 1.80 € 2.25 $ 2.79
Morpho peleides £ 2.40 € 3.00 $ 3.72
Morpho peleides (50 or More in one order) £ 2.20 € 2.75 $ 3.41
Morpho polyphemus £ 3.00 € 3.75 $ 4.65
Myscelia cyaniris £ 1.60 € 2.00 $ 2.48
Myscelia ethusa £ 1.80 € 2.25 $ 2.79
Opsiphanes tamarindi £ 1.60 € 2.00 $ 2.48
Papilio anchisiades £ 1.55 € 1.94 $ 2.40
Papilio androgeus £ 2.65 € 3.31 $ 4.11
Papilio astyalus £ 2.05 € 2.56 $ 3.18
Papilio cresphontes £ 1.65 € 2.06 $ 2.56
Papilio erostratus £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Papilio garamas £ 3.00 € 3.75 $ 4.65
Papilio thoas £ 1.65 € 2.06 $ 2.56
Papilio torquatus £ 1.95 € 2.44 $ 3.02
Parides arcas £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Parides iphidamas £ 1.65 € 2.06 $ 2.56
Phoebus philea £ 1.70 € 2.13 $ 2.64
Prepona omphale £ 2.00 € 2.50 $ 3.10
Siproeta epaphus £ 1.65 € 2.06 $ 2.56
Siproeta stelenes £ 1.65 € 2.06 $ 2.56
Tithoria harmonia £ 1.40 € 1.75 $ 2.17
Tithoria tarracina £ 1.40 € 1.75 $ 2.17
 
Philippine
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Danaus chrysippus £ 0.55 € 0.69 $ 0.85
Doleschallia bisaltide £ 0.55 € 0.69 $ 0.85
Hypolimnas bolina £ 0.55 € 0.69 $ 0.85
Papilio demoleus £ 0.55 € 0.69 $ 0.85
Papilio lowi £ 1.05 € 1.31 $ 1.63
Papilio palinurus £ 0.90 € 1.13 $ 1.40
Papilio polytes £ 0.55 € 0.69 $ 0.85
Parthenos sylvia sylvia £ 0.55 € 0.69 $ 0.85
 
Saturnids
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Argema mimosae £ 3.50 € 4.38 $ 5.43
   
 
Special Pupae Mixes
 
Mix Price (£) Price (€) Price ($)
Deluxe World Mix £ 1.85 € 2.31 $ 2.87
Heliconius Mix £ 1.95 € 2.44 $ 3.02
Malay/Thai Mix £ 1.15 € 1.44 $ 1.78
Neo-tropical mix £ 1.80 € 2.25 $ 2.79
Philippine Mix £ 0.65 € 0.81 $ 1.01
Standard World Mix £ 0.90 € 1.13 $ 1.40
Swallowtail Mix £ 1.40 € 1.75 $ 2.17