Stratford-upon-Butterfly farm
   
  Current Availability - Mon 5 December 2016
   
 
African
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Charaxes guderiana £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Charaxes lasti £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Euphaedra neophron £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Graphium antheus £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Papilio dardanus £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Papilio demodocus £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Papilio nireus £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
 
Malaysian/ Thailand
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Athyma perius £ 1.15 € 1.61 $ 1.78
Catopsilia pomona £ 1.15 € 1.61 $ 1.78
Cethosia cyane £ 1.15 € 1.61 $ 1.78
Delias descombi £ 1.30 € 0.00 $ 0.00
Delias hyparete £ 1.30 € 1.82 $ 2.02
Euploea core £ 1.15 € 1.61 $ 1.78
Kallima inachus £ 2.00 € 2.80 $ 3.10
Lexias dirtea £ 1.70 € 2.38 $ 2.64
Papilio memnon £ 1.25 € 1.75 $ 1.94
Parthenos sylvia violaceae £ 1.00 € 1.40 $ 1.55
 
Neo Tropical
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Anartia amathea £ 1.40 € 1.96 $ 2.17
Archaeoprepona demophon £ 1.95 € 2.73 $ 3.02
Battus polydamas £ 1.60 € 2.24 $ 2.48
Biblis hyperia £ 1.65 € 2.31 $ 2.56
Caligo eurilochus £ 1.85 € 2.59 $ 2.87
Caligo memnon £ 1.70 € 2.38 $ 2.64
Colobura dirce £ 1.80 € 2.52 $ 2.79
Dryas julia £ 1.60 € 2.24 $ 2.48
Heliconius antiochus £ 2.05 € 2.87 $ 3.18
Heliconius hecale £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Heliconius hewitsonii £ 1.85 € 2.59 $ 2.87
Heliconius melpomene £ 1.95 € 2.73 $ 3.02
Hypna clytemnestra £ 1.65 € 2.31 $ 2.56
Morpho achilles £ 3.00 € 4.20 $ 4.65
Morpho peleides £ 2.40 € 3.36 $ 3.72
Morpho peleides (50 or More in one order) £ 2.20 € 3.08 $ 3.41
Myscelia cyaniris £ 1.60 € 2.24 $ 2.48
Papilio anchisiades £ 1.55 € 2.17 $ 2.40
Papilio thoas £ 1.65 € 2.31 $ 2.56
Parides iphidamas £ 1.75 € 2.45 $ 2.71
Prepona omphale £ 1.95 € 2.73 $ 3.02
Siproeta epaphus £ 1.65 € 2.31 $ 2.56
Siproeta stelenes £ 1.65 € 2.31 $ 2.56
Tithoria harmonia £ 1.60 € 2.24 $ 2.48
Tithoria tarracina £ 1.60 € 2.24 $ 2.48
 
Philippine
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Doleschallia bisaltide £ 0.60 € 0.84 $ 0.93
Graphium agamemnon £ 0.70 € 0.98 $ 1.09
Hypolimnas bolina £ 0.60 € 0.84 $ 0.93
Idea leuconoe £ 0.75 € 1.05 $ 1.16
Pachliopta kotzebuea £ 0.70 € 0.98 $ 1.09
Papilio lowi £ 1.00 € 1.40 $ 1.55
 
Saturnids
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Attacus atlas £ 1.50 € 2.10 $ 2.33
Gonimbrasia zambesina £ 2.90 € 4.06 $ 4.50
Rothschildia species £ 1.80 € 2.52 $ 2.79
Samia cynthia £ 1.10 € 1.54 $ 1.71
   
 
Special Pupae Mixes
 
Mix Price (£) Price (€) Price ($)
Deluxe World Mix £ 1.85 € 2.59 $ 2.87
Heliconius Mix £ 1.95 € 2.73 $ 3.02
Malay/Thai Mix £ 1.15 € 1.61 $ 1.78
Neo-tropical mix £ 1.80 € 2.52 $ 2.79
Philippine Mix £ 0.65 € 0.91 $ 1.01
Standard World Mix £ 0.90 € 1.26 $ 1.40
Swallowtail Mix £ 1.40 € 1.96 $ 2.17