Stratford-upon-Butterfly farm
   
  Current Availability - Sat 13 February 2016
   
 
African
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Charaxes brutus £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Charaxes cithaeron £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Charaxes protoclea £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Charaxes varanes £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Euxanthe wakefieldi £ 2.30 € 3.22 $ 3.57
Hypolimnas antevorta £ 2.50 € 3.50 $ 3.88
Hypolimnas anthedon £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Junonia oenone £ 1.70 € 2.38 $ 2.64
Papilio constantinus £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Papilio dardanus £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Papilio demodocus £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Papilio nireus £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Papilio ophidocephalus £ 2.50 € 3.50 $ 3.88
Salamis cacta £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
 
Malaysian/ Thailand
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Athyma perius £ 1.15 € 1.61 $ 1.78
Euploea camerelzeman £ 1.60 € 2.24 $ 2.48
Lexias dirtea £ 1.70 € 2.38 $ 2.64
Papilio helenus £ 1.50 € 2.10 $ 2.33
Tirumala septentrionis £ 1.15 € 1.61 $ 1.78
 
Neo Tropical
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Anaea eurypyle £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Anaea nobilis £ 2.25 € 3.15 $ 3.49
Anartia amathea £ 1.40 € 1.96 $ 2.17
Archaeoprepona demophon £ 1.95 € 2.73 $ 3.02
Battus belus £ 1.70 € 2.38 $ 2.64
Battus polydamas £ 1.60 € 2.24 $ 2.48
Caligo eurilochus £ 1.85 € 2.59 $ 2.87
Caligo memnon £ 1.70 € 2.38 $ 2.64
Catonephele numilia £ 1.75 € 2.45 $ 2.71
Colobura dirce £ 1.80 € 2.52 $ 2.79
Consul electra £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Consul fabius £ 1.60 € 2.24 $ 2.48
Dryadula phaetusa £ 1.65 € 2.31 $ 2.56
Dryas julia £ 1.60 € 2.24 $ 2.48
Eumaeus minyas £ 1.95 € 2.73 $ 3.02
Hamadryas amphinome £ 1.70 € 2.38 $ 2.64
Heliconius antiochus £ 2.05 € 2.87 $ 3.18
Heliconius charitonius £ 1.70 € 2.38 $ 2.64
Heliconius cydno £ 2.50 € 3.50 $ 3.88
Heliconius erato £ 2.10 € 2.94 $ 3.26
Heliconius hecale £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Heliconius hortense £ 2.10 € 2.94 $ 3.26
Heliconius melpomene £ 1.95 € 2.73 $ 3.02
Hypna clytemnestra £ 1.65 € 2.31 $ 2.56
Lycorea cleobaea £ 1.95 € 2.73 $ 3.02
Mechanitis polymnia £ 1.40 € 1.96 $ 2.17
Morpho peleides £ 2.40 € 3.36 $ 3.72
Morpho peleides (50 or More in one order) £ 2.20 € 3.08 $ 3.41
Myscelia cyaniris £ 1.60 € 2.24 $ 2.48
Myscelia ethusa £ 1.80 € 2.52 $ 2.79
Papilio androgeus £ 2.65 € 3.71 $ 4.11
Papilio cresphontes £ 1.65 € 2.31 $ 2.56
Papilio thoas £ 1.65 € 2.31 $ 2.56
Papilio torquatus £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Parides arcas £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Parides montezuma £ 1.90 € 2.66 $ 2.95
Prepona omphale £ 1.95 € 2.73 $ 3.02
Siproeta stelenes £ 1.65 € 2.31 $ 2.56
Tithoria harmonia £ 1.60 € 2.24 $ 2.48
Tithoria tarracina £ 1.60 € 2.24 $ 2.48
 
Philippine
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Graphium agamemnon £ 0.70 € 0.98 $ 1.09
Hebomoia glaucippe £ 0.90 € 1.26 $ 1.40
Hypolimnas bolina £ 0.60 € 0.84 $ 0.93
Idea leuconoe £ 0.75 € 1.05 $ 1.16
Papilio lowi £ 1.00 € 1.40 $ 1.55
Papilio rumanzovia £ 1.10 € 1.54 $ 1.71
 
Saturnids
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Argema mimosae £ 3.50 € 4.90 $ 5.43
Bunea alcinoe £ 2.90 € 4.06 $ 4.50
Gynanisa maja £ 2.50 € 3.50 $ 3.88
   
 
Special Pupae Mixes
 
Mix Price (£) Price (€) Price ($)
Deluxe World Mix £ 1.85 € 2.59 $ 2.87
Heliconius Mix £ 1.95 € 2.73 $ 3.02
Malay/Thai Mix £ 1.15 € 1.61 $ 1.78
Neo-tropical mix £ 1.80 € 2.52 $ 2.79
Philippine Mix £ 0.65 € 0.91 $ 1.01
Standard World Mix £ 0.90 € 1.26 $ 1.40
Swallowtail Mix £ 1.40 € 1.96 $ 2.17