Stratford-upon-Butterfly farm
   
  Current Availability - Sat 25 October 2014
   
 
Central American
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Battus polydamas £ 1.60 € 1.92 $ 2.56
Caligo eurilochus £ 1.85 € 2.22 $ 2.96
Caligo memnon £ 1.70 € 2.04 $ 2.72
Consul fabius £ 1.60 € 1.92 $ 2.56
Danaus plexippus £ 1.60 € 1.92 $ 2.56
Dryadula phaetusa £ 1.65 € 1.98 $ 2.64
Dryas julia £ 1.50 € 1.80 $ 2.40
Hamadryas februa £ 1.60 € 1.92 $ 2.56
Heliconius doris £ 2.00 € 2.40 $ 3.20
Heliconius hecale £ 1.90 € 2.28 $ 3.04
Morpho peleides £ 2.40 € 2.88 $ 3.84
Morpho peleides (50 or More in one order) £ 2.20 € 2.64 $ 3.52
Opsiphanes tamarindi £ 1.60 € 1.92 $ 2.56
Papilio thoas £ 1.65 € 1.98 $ 2.64
Parides arcas £ 1.90 € 2.28 $ 3.04
Parides iphidamas £ 1.65 € 1.98 $ 2.64
Prepona omphale £ 2.00 € 2.40 $ 3.20
Siproeta stelenes £ 1.65 € 1.98 $ 2.64
 
Malaysian/ Thailand
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Athyma perius £ 1.15 € 1.38 $ 1.84
Catopsilia pomona £ 1.15 € 1.38 $ 1.84
Cethosia cyane £ 0.95 € 1.14 $ 1.52
Danaus genuita £ 1.15 € 1.38 $ 1.84
Dolpha evelina £ 1.60 € 1.92 $ 2.56
Euthalia monina £ 1.35 € 1.62 $ 2.16
Kallima inachus £ 2.10 € 2.52 $ 3.36
Papilio helenus £ 1.15 € 1.38 $ 1.84
Papilio memnon £ 1.25 € 1.50 $ 2.00
Parthenos sylvia violaceae £ 1.00 € 1.20 $ 1.60
Tanacia julii £ 1.35 € 1.62 $ 2.16
 
Philippine
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Atrophaenura semperii £ 1.80 € 2.16 $ 2.88
Cethosia biblis £ 0.55 € 0.66 $ 0.88
Chilasa clytia £ 0.60 € 0.72 $ 0.96
Graphium agamemnon £ 0.60 € 0.72 $ 0.96
Hebomoia glaucippe £ 0.85 € 1.02 $ 1.36
Hypolimnas bolina £ 0.55 € 0.66 $ 0.88
Idea leuconoe £ 0.60 € 0.72 $ 0.96
Pachliopta kotzebuea £ 0.60 € 0.72 $ 0.96
Papilio demoleus £ 0.55 € 0.66 $ 0.88
Papilio hipponous £ 0.60 € 0.72 $ 0.96
Papilio lowi £ 1.00 € 1.20 $ 1.60
Papilio polytes £ 0.55 € 0.66 $ 0.88
Papilio rumanzovia £ 0.95 € 1.14 $ 1.52
Parthenos sylvia sylvia £ 0.55 € 0.66 $ 0.88
 
Saturnids
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Attacus atlas £ 1.50 € 1.80 $ 2.40
Rothschildia orizaba £ 1.80 € 2.16 $ 2.88
Samia cynthia £ 1.10 € 1.32 $ 1.76
 
South American
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Anartia amathea £ 1.40 € 1.68 $ 2.24
Archaeoprepona demophon £ 1.95 € 2.34 $ 3.12
Biblis hyperia £ 1.60 € 1.92 $ 2.56
Eryphanis poyxena £ 1.85 € 2.22 $ 2.96
Heliconius antiochus £ 2.05 € 2.46 $ 3.28
Hypna clytemnestra £ 1.60 € 1.92 $ 2.56
Tithoria harmonia £ 1.40 € 1.68 $ 2.24
   
 
Special Pupae Mixes
 
Mix Price (£) Price (€) Price ($)
Africa Mix £ 1.85 € 2.22 $ 2.96
Central America Mix £ 1.80 € 2.16 $ 2.88
Deluxe World Mix £ 1.85 € 2.22 $ 2.96
Heliconius Mix £ 1.95 € 2.34 $ 3.12
Malay/Thai Mix £ 1.15 € 1.38 $ 1.84
Philippine Mix £ 0.65 € 0.78 $ 1.04
South America Mix £ 1.80 € 2.16 $ 2.88
Standard World Mix £ 0.90 € 1.08 $ 1.44
Swallowtail Mix £ 1.40 € 1.68 $ 2.24