Stratford-upon-Butterfly farm
   
  Current Availability - Tue 5 May 2015
   
 
African
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Charaxes brutus £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Charaxes cithaeron £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Charaxes varanes £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Charaxes violetta £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Graphium antheus £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Graphium porthaon £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Hypolimnas anthedon £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Papilio demodocus £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Papilio nireus £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Papilio ophidocephalus £ 2.50 € 3.13 $ 3.88
Salamis parhassus £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
 
Malaysian/ Thailand
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Euploea core £ 1.30 € 1.63 $ 2.02
Kallima inachus £ 2.10 € 2.63 $ 3.26
Papilio memnon £ 1.25 € 1.56 $ 1.94
Parthenos sylvia violaceae £ 1.00 € 1.25 $ 1.55
Phoebis valeria £ 1.15 € 1.44 $ 1.78
Precis almana £ 1.15 € 1.44 $ 1.78
Precis iphita £ 1.00 € 1.25 $ 1.55
Tirumala septentrionis £ 1.15 € 1.44 $ 1.78
 
Neo Tropical
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Anaea eurypyle £ 1.75 € 2.19 $ 2.71
Anartia amathea £ 1.40 € 1.75 $ 2.17
Archaeoprepona demophon £ 1.95 € 2.44 $ 3.02
Battus belus £ 1.70 € 2.13 $ 2.64
Battus polydamas £ 1.60 € 2.00 $ 2.48
Biblis hyperia £ 1.60 € 2.00 $ 2.48
Caligo eurilochus £ 1.85 € 2.31 $ 2.87
Caligo illoneus £ 1.85 € 2.31 $ 2.87
Caligo memnon £ 1.70 € 2.13 $ 2.64
Catonephele numilia £ 1.75 € 2.19 $ 2.71
Colobura dirce £ 1.80 € 2.25 $ 2.79
Consul electra £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Consul fabius £ 1.60 € 2.00 $ 2.48
Danaus plexippus £ 1.60 € 2.00 $ 2.48
Dione juno £ 1.50 € 1.88 $ 2.33
Dryas julia £ 1.60 € 2.00 $ 2.48
Eraphanis polyxena £ 1.85 € 2.31 $ 2.87
Eueides isabellae £ 1.50 € 1.88 $ 2.33
Eurytides thymbraeus £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Hamadryas laodamia £ 1.85 € 2.31 $ 2.87
Heliconius charitonius £ 1.70 € 2.13 $ 2.64
Heliconius cydno £ 2.50 € 3.13 $ 3.88
Heliconius doris £ 2.00 € 2.50 $ 3.10
Heliconius erato £ 2.10 € 2.63 $ 3.26
Heliconius hecale £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Heliconius hortense £ 2.10 € 2.63 $ 3.26
Heliconius ismenius £ 2.00 € 2.50 $ 3.10
Heliconius melpomene £ 1.95 € 2.44 $ 3.02
Heliconius sara £ 1.85 € 2.31 $ 2.87
Hypna clytemnestra £ 1.60 € 2.00 $ 2.48
Lycorea cleobaea £ 1.95 € 2.44 $ 3.02
Memphis glycerium £ 1.60 € 2.00 $ 2.48
Methona confusa £ 1.80 € 2.25 $ 2.79
Morpho achilles £ 3.00 € 3.75 $ 4.65
Morpho peleides £ 2.40 € 3.00 $ 3.72
Morpho peleides (50 or More in one order) £ 2.20 € 2.75 $ 3.41
Morpho polyphemus £ 3.00 € 3.75 $ 4.65
Myscelia cyaniris £ 1.60 € 2.00 $ 2.48
Myscelia ethusa £ 1.80 € 2.25 $ 2.79
Papilio anchisiades £ 1.55 € 1.94 $ 2.40
Papilio androgeus £ 2.65 € 3.31 $ 4.11
Papilio astyalus £ 2.05 € 2.56 $ 3.18
Papilio cresphontes £ 1.65 € 2.06 $ 2.56
Papilio erostratus £ 1.90 € 2.38 $ 2.95
Papilio thoas £ 1.65 € 2.06 $ 2.56
Papilio torquatus £ 1.95 € 2.44 $ 3.02
Parides iphidamas £ 1.65 € 2.06 $ 2.56
Parides montezuma £ 1.80 € 2.25 $ 2.79
Parides photinus £ 1.50 € 1.88 $ 2.33
Phoebus philea £ 1.70 € 2.13 $ 2.64
Prepona demophoon £ 1.95 € 2.44 $ 3.02
Prepona omphale £ 2.00 € 2.50 $ 3.10
Siproeta epaphus £ 1.65 € 2.06 $ 2.56
Siproeta stelenes £ 1.65 € 2.06 $ 2.56
Tithoria harmonia £ 1.40 € 1.75 $ 2.17
 
Philippine
 
Species Price (£) Price (€) Price ($)
Cethosia biblis £ 0.55 € 0.69 $ 0.85
Danaus chrysippus £ 0.55 € 0.69 $ 0.85
Graphium agamemnon £ 0.60 € 0.75 $ 0.93
Hypolimnas bolina £ 0.55 € 0.69 $ 0.85
Idea leuconoe £ 0.60 € 0.75 $ 0.93
Pachliopta kotzebuea £ 0.60 € 0.75 $ 0.93
Papilio demoleus £ 0.55 € 0.69 $ 0.85
Papilio lowi £ 1.05 € 1.31 $ 1.63
Papilio palinurus £ 0.90 € 1.13 $ 1.40
Papilio polytes £ 0.55 € 0.69 $ 0.85
Papilio rumanzovia £ 1.00 € 1.25 $ 1.55
   
 
Special Pupae Mixes
 
Mix Price (£) Price (€) Price ($)
Africa Mix £ 1.85 € 2.31 $ 2.87
Deluxe World Mix £ 1.85 € 2.31 $ 2.87
Heliconius Mix £ 1.95 € 2.44 $ 3.02
Malay/Thai Mix £ 1.15 € 1.44 $ 1.78
Neo-tropical mix £ 1.80 € 2.25 $ 2.79
Philippine Mix £ 0.65 € 0.81 $ 1.01
Standard World Mix £ 0.90 € 1.13 $ 1.40
Swallowtail Mix £ 1.40 € 1.75 $ 2.17